Doro doro (Melt Down) | Salon 94

Doro doro (Melt Down), 2014

11.42 x 17.72 x 15.75 inches (29 x 45 x 40 cm),

$$18,000.00