Niki de Saint Phalle


California Nana Vase

2000

Painted polyester

13 1/4 x 7 15/16 x 7 1/2 inches (33.7 x 20.2 x 19.1 cm)