Lyle Ashton Harris


Roman Stranger #4

2001

Black and white silver gelatin print

16 x 20 inches