• Ecstasy #1, 1997
  • Vintage silver gelatin print
  • 40.00 × 60.00 inches
    (102 × 152 cm)

Lyle Ashton HarrisBack to Artist