• Minstrel, 1987
  • Black and white silver gelatin print

Lyle Ashton HarrisBack to Artist