• KF149, 2014
  • Silver, Smokey Quartz, Madeira Topaz, Moonstone

Karl FritschBack to Artist